Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde tanımlanmış ve yaptırım getirilmiş suçlar ile ceza davalarında soruşturma aşamasından kovuşturma aşaması tamamlanıncaya kadar ceza avukatlığı hizmeti veriyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Kanunu kapsamında alacak takibi başta olmak üzere alacağı tahsil etmek amacıyla haciz, İhtiyati haciz, rehnin paraya çevrilmesi, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi İcra ve İflas Kanununca tanınan haklara ve icra yollarına sizi vekaleten başvuruyor, alacağınızı tahsil ediyoruz.

Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma ve Aile Hukuku ile ilgili Türk Medeni Kanunu çerçevesinde; Boşanma davası, nafaka davası, velayet davası, mal rejimi davası gibi aile hukukundan doğan uyuşmazlıklarınız ve davalarınızda sonuna kadar hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında iş kazaları, işçi ve işveren ilişkileri, işten çıkarılma ve tazminat süreçlerini de kapsayan her türlü iş hukukundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Trafik Kazası ve İş Kazası gibi haksız fiilden doğan bedensel ve maddi zararlarınızın, zararın meydana geldiği andan itibaren faiziyle beraber kusur, zarar ve diğer etkenler doğrultusunda neden sonuç ilişkisi gözetilerek, maddi manevi tazmin edilmesine ilişkin hukuki destek veriyoruz.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku kapsamında Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili kanun maddeleri çerçevesinde, anlaşmalar ve vaatler doğrultusunda, sözleşme hazırlanması konusunda, tüzel kişi ve özel kişilere profesyonel hukuk danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

HERKESE ADALET, KİMSEYE MERHAMET...