Blog Photo
  • Ekim 09, 2020

Borçludan veya Mirasçılardan Mal Kaçırmak İçin Yapılan Muvazaalı Satış, Tapu İptali ve Tescil Davası

Muvazaalı satış, mirasçılardan veya alacaklılardan mal kaçırmak kastıyla yapılmaktadır ve şartlar uygunsa bu muvazaalı satış, yani yolsuz tescil iptal ettirilebilir.

Blog Photo
  • Ekim 02, 2020

Mirasta Saklı Pay ve Tenkis Davası

Kanuni mirasçıların üzerinde miras bırakanın tasarruf edemeyeceği paya saklı pay denir. Miras bırakanın saklı paya tecavüz edecek şekilde yapmış olduğu tasarruflar indirime (tenkise) tabidir.

Blog Photo
  • Eylül 29, 2020

Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-İ Şüyû) Davası

Bir mal üzerinde paylaşma biçimi konusundaki anlaşmazlıklarda, açılacak olan davaya, ortaklığın giderilmesi (izaley-i şüyû) davası denir.

Blog Photo
  • Eylül 04, 2020

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası

Hâkimin boşanma kararı verebilmesi için, tarafları bizzat dinlemesi ve iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi; ayrıca boşanmanın malî sonuçları ve varsa çocukların velayetinin kimde olacağı hususunda eşler tarafından kabul edilecek düzenlemeyi tasdik etmesi gereklidir.

Blog Photo
  • Ağustos 25, 2020

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, borcu olmayan kişinin ödeme emrine, itiraz etmeyi ihmali veya itirazını ispat edememesi durumunda, borcu ödemeden açılabilen davadır

HERKESE ADALET, KİMSEYE MERHAMET...