Blog Photo
  • Eylül 29, 2020

Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-İ Şüyû) Davası

Bir mal üzerinde paylaşma biçimi konusundaki anlaşmazlıklarda, açılacak olan davaya, ortaklığın giderilmesi (izaley-i şüyû) davası denir.

Blog Photo
  • Eylül 04, 2020

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası

Hâkimin boşanma kararı verebilmesi için, tarafları bizzat dinlemesi ve iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi; ayrıca boşanmanın malî sonuçları ve varsa çocukların velayetinin kimde olacağı hususunda eşler tarafından kabul edilecek düzenlemeyi tasdik etmesi gereklidir.

Blog Photo
  • Ağustos 25, 2020

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, borcu olmayan kişinin ödeme emrine, itiraz etmeyi ihmali veya itirazını ispat edememesi durumunda, borcu ödemeden açılabilen davadır

Blog Photo
  • Ağustos 18, 2020

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan kurtulma davası, borçlu olmamasına rağmen borçlu olduğu iddia edilen kişinin, aksini kanıtlamak ve borçtan kurtulmak amacıyla açtığı bir menfi tespit davası türüdür.

Blog Photo
  • Temmuz 04, 2020

Ayıplı Araç Satışlarında Başvurulabilecek Yasal Olanaklar

Eksper raporunda çıkmayan fakat satıştan itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan bir ayıptan dolayı ayıplı mal satışı gündeme gelir ve alıcının seçimlik hakları doğar.

HERKESE ADALET, KİMSEYE MERHAMET...