Blog Photo
  • Ekim 26, 2020

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Ve Rehinli Alacaklar

Rehin ile güvence altına alınmış alacağın yerine rehinli malın verilmesi talep edilemez. Alacağın icra takibi yapılarak alınması durumunda kural olarak öncelikle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunulması gereklidir.

Blog Photo
  • Ekim 09, 2020

Borçludan veya Mirasçılardan Mal Kaçırmak İçin Yapılan Muvazaalı Satış, Tapu İptali ve Tescil Davası

Muvazaalı satış, mirasçılardan veya alacaklılardan mal kaçırmak kastıyla yapılmaktadır ve şartlar uygunsa bu muvazaalı satış, yani yolsuz tescil iptal ettirilebilir.

Blog Photo
  • Ekim 02, 2020

Mirasta Saklı Pay ve Tenkis Davası

Kanuni mirasçıların üzerinde miras bırakanın tasarruf edemeyeceği paya saklı pay denir. Miras bırakanın saklı paya tecavüz edecek şekilde yapmış olduğu tasarruflar indirime (tenkise) tabidir.

Blog Photo
  • Eylül 29, 2020

Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-İ Şüyû) Davası

Bir mal üzerinde paylaşma biçimi konusundaki anlaşmazlıklarda, açılacak olan davaya, ortaklığın giderilmesi (izaley-i şüyû) davası denir.

Blog Photo
  • Eylül 04, 2020

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası

Hâkimin boşanma kararı verebilmesi için, tarafları bizzat dinlemesi ve iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi; ayrıca boşanmanın malî sonuçları ve varsa çocukların velayetinin kimde olacağı hususunda eşler tarafından kabul edilecek düzenlemeyi tasdik etmesi gereklidir.

HERKESE ADALET, KİMSEYE MERHAMET...