Blog Photo
  • Aralık 30, 2020

Karşılıksız Çek ve Hapis Cezası

Çekin karşılıksızdır işlemi görmesi halinde keşideci hakkında öngörülen ceza sorumluluğu ile çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı kararı verilir.

Blog Photo
  • Aralık 27, 2020

Birikmiş Nafaka Borcu ve Hapis Cezası

Nafaka yükümlüleri tarafından kanunda belirtilen kişilere yapılan maddi yardıma nafaka denir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda nafaka; tedbir nafakası, yoksulluk (yardım) nafakası ve iştirak nafakası olarak farklı türlerde karşımıza çıkmaktadır

Blog Photo
  • Aralık 05, 2020

Taahhüdü İhlal Suçu ve Hapis Cezası

Borçlu, borcunu ödeme hususunda icra takibi sürecinde veya haciz esnasında bir taahhüt verir ve verdiği taahhüde uymazsa üç aylık tazyik hapsi ile cezalandırılır.

Blog Photo
  • Ekim 26, 2020

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Ve Rehinli Alacaklar

Rehin ile güvence altına alınmış alacağın yerine rehinli malın verilmesi talep edilemez. Alacağın icra takibi yapılarak alınması durumunda kural olarak öncelikle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunulması gereklidir.

Blog Photo
  • Ekim 09, 2020

Borçludan veya Mirasçılardan Mal Kaçırmak İçin Yapılan Muvazaalı Satış, Tapu İptali ve Tescil Davası

Muvazaalı satış, mirasçılardan veya alacaklılardan mal kaçırmak kastıyla yapılmaktadır ve şartlar uygunsa bu muvazaalı satış, yani yolsuz tescil iptal ettirilebilir.

HERKESE ADALET, KİMSEYE MERHAMET...